Trainingen


Er zijn vier soorten trainingen:

– Trainingen aan teams in de organisatie.
– Trainingen aan WKS coaches werkzaam als coach binnen de eigen organisatie.
– Opleiding voor leidinggevenden.
– Opleiding voor docenten.

1. Trainingen aan teams in de organisatie
Hierbij worden teams ondersteund door ervaren geregistreerde trainers die de teams trainen hoe ze in de praktijk het WKS model kunnen implementeren.

Belangrijke thema’s zijn daarbij:
• Waar liggen de grenzen van zelfbepaling bij bewoners, leerlingen, kinderen etc.
• Hoe moet ondersteuning gegeven worden in de onmogelijkheden.
• Medewerker krijgen zicht op eigen kwaliteiten.
• Teamsamenwerking en feedback.
• Werken met video.
• Organisatorische inbedding van het model.
• Ontwikkeling van een stappenplan.
• Teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen stijl.

2. Trainingen aan WKS coaches binnen de eigen organisatie
Wanneer binnen een stichting in groter verband gewerkt wordt met het WKS-model vinden we het belangrijk dat coaches binnen de eigen organisatie de implementatie begeleiden. Deze coaches worden jaarlijks getraind (twee blokken van twee dagen) met coaches uit andere instellingen. De groepsgrootte is ongeveer 14 personen.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:
• Het kennen van de theorie en de begrippen
• Het omzetten van de theorie in de praktijk
• Het ondersteunen van teams en individuele medewerkers
• Het trainen in en overbrengen van alle vaardigheden
• Het begeleiden van nieuwe medewerkers
• Het analyseren van video’s
• De verschillende voorzieningen in binnen- en buitenland.

Op deze manier wordt de kwaliteit binnen de organisatie gegarandeerd. De WKS coaches krijgen jaarlijks een licentie voor het onderhouden van het WKS model binnen de eigen organisatie. In 2021 hebben ongeveer 180 personen ( 160 werkzaam in Duitsland en 15 in Nederland) een licentie en volgen 41 nieuwe cursisten de opleiding.

Bij een open inschrijving geldt na aanmelding een bedenk termijn van 14 dagen.

Download hier de folder met meer informatie(PDF)over de opleiding tot WKS-coach. De data van de eerstvolgende trainingen vind je hiernaast, in de kolom rechts.

3. Opleiding voor leidinggevenden
In 2022 vinden er zeven trainingen voor leidinggevenden plaats. Deze worden in het Duits gegeven. Meer info in deze folder.

4.Opleiding voor docenten

Op dit moment worden er geen trainingen aan docenten in het basis- en voortgezet onderwijs gegeven.


AKS Trainingen


9 en 10 september 2021

Opleiding tot WKS-coach (blok 2)

Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het WKS model te ondersteunen. De afgelopen jaren is in het binnen en buitenland praktijkervaring opgedaan bij het gericht ondersteunen van teams in het werken met het model. Deze ervaring en de grote vraag naar praktijkondersteuning is reden om de Opleiding WKS-coach aan te bieden. De training is bedoeld voor mensen die al in een ondersteunende rol werkzaam zijn of door de organisatie zijn aangewezen om deze taak op
zich te nemen. De opleiding is praktijkgericht, gericht op persoonlijke ontwikkeling van de trainer en het leren hanteren van uiteenlopende praktijksituaties bij het werken van het WKS model.
Er wordt in kleine groepen van ongeveer 12 deelnemers gewerkt. Ervaren trainers zullen de cursus ondersteunen. De training staat onder leiding van Willem Kleine Schaars en Maria Simons. De training wordt in twee blokken van telkens twee dagen gegeven; dit is blok 2.

Download hier de folder met meer informatie(PDF) over de opleiding tot WKS-coach.

Agenda trainingen

Nederlandse coaches 2023 Nog plaatsen vrij

15 – 16 Februar
30 – 31 Oktober