Waar staat het model van Willem Kleine Schaars voor ?

Willem Kleine Schaars heeft jarenlang gewerkt in de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie en ouderenzorg.

Hij ervoer steeds sterker dat mensen als zij afhankelijk zijn of worden, de regie over hun eigen leven verliezen. Omstanders, professionele hulpverleners of mantelzorgers willen te snel dingen voor hen invullen en bepalen.

Kleine Schaars heeft in de praktijk een manier van werken ontwikkeld waarbij ieder mens, ongeacht zijn beperkingen, een eigen invulling aan zijn leven kan geven.

Zelfbepaling binnen de mogelijkheden is daarbij het uitgangspunt. Deze methodiek is het WKS-model gaan heten.

Klik hier voor het actuele trainingsaanbod. 

Gewoon een kwestie van respect

Dit model wordt uitgebreid beschreven in zijn boek ‘Gewoon een kwestie van respect’.
Na publicatie van twee eerdere boeken is Willem Kleine Schaars teams en organisaties gaan ondersteunen bij de toepassing van het model. Hij geeft lezingen, workshops en trainingen in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Centraal daarin staan cliëntgerichtheid en samenwerking binnen de organisatie.

Ook traint Kleine Schaars, samen met anderen, coaches die in hun eigen instelling teams ondersteunen bij de invoering en het gebruik van het WKS-model.
Net als zijn eerste twee boeken is ‘Gewoon een kwestie van respect’ in het Duits vertaald. ‘Gewoon een kwestie van respect’ is ook in het Engels vertaald.

Kaders

Het WKS-model blijkt in de praktijk verrassende gevolgen te hebben voor cliënten. Mensen die niet in staat werden geacht zelf keuzes te maken, doen dit nu wel. Cliënten kunnen elkaar onderling helpen als begeleiders niet op hun lip blijven zitten.

‘Onverklaarbaar’ gedrag blijkt vaak heel goed verklaarbaar. Door goed te kijken en actief te luisteren, kunnen hulpverleners dingen ontdekken die ze nog nooit hebben gezien bij een cliënt. Als hulpverleners zichzelf naar de achtergrond verplaatsen of zelfs helemaal verdwijnen, nemen zorgvragers onvermoede initiatieven.

Hoeveel ruimte iemand aankan, is voor elk individu anders. Kleine Schaars gebruikt hiervoor het idee van kaders. Mensen met meer mogelijkheden hebben grotere kaders dan mensen met weinig mogelijkheden. De hulpverleners stellen het kader.

Het WKS-model wordt gebruikt:
• in de psychiatrie
• de ouderenzorg
• de verstandelijk gehandicaptenzorg
• door gemeenten
• in het onderwijs
• en in de opvoeding

Een dun boekje over opvoeding

Naar aanleiding van veel vragen uit het werkveld over hoe het WKS model toegepast kan worden in de eigen gezins- of opvoedingssituatie heb ik voor ouders en opvoeders een boekje over opvoeding geschreven met als titel ‘Een dun boekje over opvoeding‘. Daarin staan de mogelijkheden van het kind centraal.

‘Je kunt je levenservaring als vader of moeder laten meespreken zonder dat je kind de hakken in het zand zet of stilletjes in een hoekje wegkruipt. Dan zeg je niet tegen je kind wat goed of slecht is, maar volg je zijn ontwikkelingsproces en geeft hem de verantwoordelijkheid die bij hem past.’

Willem Kleine Schaars