Het WKS-model voor opvoeders

Ieder mens heeft de regie over zijn of haar mogelijkheden. Bij het woord ‘ieder’ gaat het altijd om de persoon die minder kan. Dus is het uitgangspunt dat ouders de ontwikkeling en het proces van het kind volgen. Het kind zelf laten kiezen geeft deze verantwoordelijkheid en ouders krijgen daardoor veel beter zicht op de eigen ontwikkeling van het kind.

Het WKS-model binnen opvoeding

Ieder mens heeft een eigen kader. Dit verschilt per persoon. Een kader geeft aan hoe groot de mogelijk-heden van iemand zijn. Bij een groot kader zijn de mogelijk-heden groot.

Bij een kind worden de kaders steeds groter.

Als ouders en kinderen strijden, komen ze op voor hun eigen mening; ze horen daardoor vaak niet wat anderen vinden. Een kind voelt twee mensen, zijn ouders, tegenover hem staan die niet naar hem luisteren en altijd iets anders vinden. Communicatie is dan moeilijk.

Wanneer je een kader neerzet bij een kind, krijgt dit altijd de ruimte om een oplossing te zoeken. Door zijn oplossing te toetsen krijg je zicht op zijn belevingswereld. Zo kan je zijn ontwikkelingsproces volgen en overvraging of betutteling voorkomen. Ook al noem je het niet zo, thuis gebruiken mensen het WKS-model ook en heeft het meerwaarde.

Bij een conflict tussen ouders en kind zal volgens het WKS-model de ene ouder confronteren en de andere de procesrol op zich nemen. Het is belangrijk dat een van beide ouders buiten het probleem blijft; en de communicatie tussen de andere ouder en het kind ondersteunt. Je krijgt dan zicht op de belevingswereld van het kind, en kunt het beter begrijpen.

Een dun boekje over opvoeding

Ervaring van moeder en dochter met het WKS-model