Het WKS-model voor gemeenten

Het WKS-model ondersteunt gemeenten en bewoners bij participatie. Participatie is een belangrijk onderdeel van gemeentelijk beleid, maar kent in de praktijk vele valkuilen en is moeilijk vorm te geven.

Het WKS-model geeft participatie een kader waarbij oplossingen van inwoners het uitgangspunt zijn. Door deze manier van kijken naar situaties leren inwoners keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. De gemeente volgt dit proces, toetst oplossingen en blijft communiceren.

In het WKS-model maken we gebruik van verschillende rollen: de zaakwaarnemer (deze ambtenaar stelt een kader) en de procesbegeleider (deze persoon ondersteunt het proces tussen ambtenaar en inwoners zonder zich inhoudelijk met het probleem te bemoeien). Dit geeft vertrouwen en ruimte om in gesprek te blijven.

Het WKS-model is ook heel goed toepasbaar bij moeilijke situaties tussen de gemeente en individuele inwoners. Men kan hierbij denken aan mensen met schulden, mensen die vallen onder de Participatiewet of mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Daarnaast kan het WKS-model er ook voor zorgen dat inwoners met verschillende hulpvragen op een constructieve manier geholpen worden. Hoe kunnen inwoners bijvoorbeeld in een Wmo-traject leren verantwoordelijkheid te nemen en zich niet afhankelijk op te stellen.

Al jaren ben ik met met dit model actief in Duitstalige landen waarbij ik processen van eigen verantwoordelijkheid in de hulpverlening ondersteun.

Tijdens de eerste kennismaking geven we een presentatie omtrent de mogelijkheden van het WKS-model in de praktijk. Aan de hand van deze kennismaking kan een gemeente besluiten om het model in kleine stapjes te implementeren. De implementatie wordt in het begin ondersteund door ervaren trainers. Daarnaast leiden we interne coaches op die de implementatie begeleiden en uiteindelijk de functie van de externe trainers overnemen.

Wilt u kennismaken met het model?

Neem dan contact met me op, dan kan ik aan de hand van een PowerPoint presentatie en een
filmpje een casus laten zien waarbij inzichtelijk gemaakt wordt hoe het model in de praktijk werkt.

Meer informatie over de over de opleiding WKS-coach bij gemeentes (PDF).