Model
Trainingen
Licentiehouders
Boeken
Therapeuten die werken vanuit het WKS Model
Coaches in het WKS Model
Artikelen & Achtergrond informatie
Nieuws
Contact en leveringsvoorwaarden

Links
   

http://recornect.com/?page_id=5&lang=nl

   
   
   

 

Video met een ervaring van het WKS model binnen de praktijk:
http://youtu.be/qXQHWELEGuE

Mevrouw van Rijn in gesprek met de heer Claesen waarin ze aangeeft wat voor haar het verschil is in de manier van ondersteunen zonder en met het WKS Model.
Mevrouw van Rijn is ook bereid, om hierover met teams in gesprek te gaan. Informatie kan via het contact formulier aangevraagd worden

 

 

 

 

Achtergrondinformatie

Artikel  Mensen met een verstandelijke handicap hebben recht op een leven waarin zelfbepaling centraal staat

Deze sectie is nog in aanbouw.