Model
Trainingen
Licentiehouders
Boeken
Therapeuten die werken vanuit het WKS Model
Artikelen & Achtergrond informatie
Nieuws
Links
Contact en leveringsvoorwaarden

Coaches in het WKS ModelOPLEIDING TOT WKS-COACH

Elk jaar starten we trainingen voor  mensen  die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem Kleine Schaars, het WKS model, te ondersteunen. De afgelopen jaren is in het binnen en buitenland praktijkervaring opgedaan bij het gericht ondersteunen van teams in het werken met het model. Deze ervaring en de grote vraag naar praktijkondersteuning is reden om de Opleiding WKS-coach aan te bieden. De training is bedoeld voor mensen die al in een ondersteunende rol werkzaam zijn of door de organisatie zijn aangewezen om deze taak op zich te nemen. De opleiding is praktijkgericht, gericht op persoonlijke ontwikkeling van de trainer  en het leren hanteren van uiteenlopende praktijksituaties bij het werken met het WKS model.

De training in het WKS model:
• maakt de deelnemers vertrouwd met de daaraan grondliggende theorie en is met name op de praktijk gericht
• zorgt ervoor dat de cursisten in de eigen voorzieningen teams en cliënten gericht kunnen ondersteunen
         Behandeld worden:
• Begrippenkader WKS model en de toepassing van werkprincipes in praktijk en theorie.
• Vaardigheden op het gebied van ondersteunen van groepsprocessen en teamleden.
• Omgaan van dilemma’s en stagnaties in het leerproces.
• Omgaan met organisatorische veranderingsprocessen bij het invoeren van het WKS model

Er zijn twee soorten trainingen:
A: gericht op de zorg en B: gericht op onderwijs.
Er zal in kleine groepen van ongeveer 10 deelnemers gewerkt worden. Ervaren trainers zullen de cursus ondersteunen.
De training staat onder leiding van Willem Kleine Schaars
  
Aan het eind van de jaarlijkse training krijgt de cursist een certificaat.

Met het behalen van dit certificaat  is de deelnemer van deze training door Willem Kleine Schaars voor desbetreffend jaar geautoriseerd  om als  WKS-coach binnen de eigen instelling  het WKS-Model te implementeren en teams te ondersteunen.
Om een verdere jaarlijkse autorisering  te verkrijgen  is deelname aan verdiepingstrainingen ( jaarlijks 2 blokken van twee dagen) noodzakelijk.

In het eerste jaar vinden er 3 blokken van 2 dagen plaats. In de daarop volgende jaren 2 blokken van 2 dagen.

» Lees hier meer