Model
Trainingen
Licentiehouders
Boeken
Therapeuten die werken vanuit het WKS Model
Coaches in het WKS Model
Artikelen & Achtergrond informatie
Nieuws
Links
Contact en leveringsvoorwaarden

NED

Waar staat het model van Willem Kleine Schaars voor?

Willem Kleine Schaars heeft jarenlang gewerkt in de Nederlandse verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie en ouderenzorg, in verschillende functies. Hij ervoer steeds sterker dat mensen als zij afhankelijk zijn of worden, de regie over hun eigen leven verliezen. Omstanders, professionele hulpverleners of mantelzorgers willen te snel dingen voor hen invullen en bepalen. Kleine Schaars heeft in de praktijk een manier van werken ontwikkeld waarbij ieder mens, ongeacht zijn beperkingen, een eigen invulling aan zijn leven kan geven. Zelfbepaling binnen de mogelijkheden is daarbij het uitgangspunt. Deze methodiek is het WKS-model gaan heten.

Dit model wordt uitgebreid beschreven in zijn nieuwste boek 'Gewoon een kwestie van respect'.
Na publicatie van twee eerdere boeken is Willem Kleine Schaars teams en organisaties gaan ondersteunen bij de toepassing van het model. Hij geeft lezingen, workshops en trainingen in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Centraal daarin staan cliëntgerichtheid en samenwerking binnen de organisatie. Ook traint Kleine Schaars, samen met anderen, coaches die in hun eigen instelling teams ondersteunen bij de invoering en het gebruik van het WKS-model.
Net als zijn eerste twee boeken is 'Gewoon een kwestie van respect' in het Duits vertaald.
'Gewoon een kwestie van respect' is ook in het Engels vertaald.

Dit model blijkt in de praktijk verrassende gevolgen te hebben voor cliënten. Mensen die niet in staat werden geacht zelf keuzes te maken, doen dit nu wel. Cliënten kunnen elkaar onderling helpen als begeleiders niet op hun lip blijven zitten. ‘Onverklaarbaar’ gedrag blijkt vaak heel goed verklaarbaar. Door goed te kijken en actief te luisteren, kunnen hulpverleners dingen ontdekken die ze nog nooit hebben gezien bij een cliënt. Als hulpverleners zichzelf naar de achtergrond verplaatsen of zelfs helemaal verdwijnen, nemen zorgvragers onvermoede initiatieven. Hoeveel ruimte iemand aankan, is voor elk individu anders. Kleine Schaars gebruikt hiervoor het idee van kaders. Mensen met meer mogelijkheden hebben grotere kaders dan mensen met weinig mogelijkheden. De hulpverleners stellen het kader.

Het WKS-model wordt gebruikt in:
• de psychiatrie
• de ouderenzorg
• de verstandelijk gehandicaptenzorg
• het onderwijs
• de opvoeding